Logan | Người Sói (2017)137 phút

Logan | Người Sói (2017)

Dị Nhân 4: Nguồn Gốc Người Sói90 phút

Dị Nhân 4: Nguồn Gốc Người Sói

Cảnh Sát Người Sói | Wolfcop (2014)90 phút

Cảnh Sát Người Sói | Wolfcop (2014)

The Wolverine | Người Sói (2013)100 phút

The Wolverine | Người Sói (2013)

-->